Skånland kommune kan ikke ha gatelys langs veier der vegetasjonen har «grodd inn» i ledninger og armatur.  Vi har vært avhengige av grunneieres forståelse for å kunne få gjennomført dette arbeidet.

De alle fleste av grunneierne har vært svært imøtekommende – dette har medført at skiftningen av armatur har gått greit noe som igjen har medført at mange opplever at det ikke bare har blitt lys, men at det har blitt det mange oppfatter som godt lys.

I så måte bidrar grunneierne til at det blir lys, og at trafikksikkerheten derav blir bedret.

 

Det er en del spørsmål knyttet til enkelte trær som noen grunneiere ønsker skal bestå. Dette har vi forståelse for, men dette kan medføre at enkelte strekk ikke blir klarlagte til høsten 2018. I verste fall kan dette medføre at noen strekk ikke blir tent på lang tid i påvente av avklaringer – her kan det dreie seg om juridiske avklaringer.  Dette vil uansett medføre mørke gatelysstrekk.

 

Vi oppfordrer derfor til at grunneiere fortsatt har forståelse for at den ryddejobben som nå gjøre er til beste for alle som bor i de aktuelle områdene, og er imøtekommende mht fjerning av den vegetasjonen som må bort.

Hver enkelt grunneiere bidrar da på sin måte til at det blir lys.

Kommunen ber om forståelse for at vi ikke vil kunne opprettholde lys langs trekninger der vegetasjonen er til fare for sikkerheten.

For de av dere som er interessert, vedlegger vi her en del linker til dokument og informasjon knyttet til det arbeidet vi gjør på gatelysnettet:

 

Kommunale retningslinjer:

Retningslinjer for gatelys i Skånland kommune vedtatt av Kommunestyret 281015.pdf

Se Retningslinjer for kommunale veg- og gatelys, Skånland kommune, Pkt. 4 c):

Vegetasjon som er til hinder for enten lysmengde eller til fare for ledningsnettet, skal fjernes. Grunneiere skal ansvarlig gjøres i forbindelse med vegetasjon som er til hinder eller skade for kommunens gatelysnett.

 

Brosjyre:

Klipp hekk og busker: https://www.vegvesen.no/_attachment/672801/binary/1039077?fast_title=Flyer+A4+-+Klipp+hekk+og+busker+-+bokm%C3%A5l

 

Lover og forskrifter:

Forskriften om gjerde mot offentlig veg - http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-3815.html