Som mange er kjent med, vil det foregå en rydding av strender og strandsone i neste uke, med selve aksjonsdag den 7 mai.

Noen er allerede begynt, og det er lagt til rette for oppsamlingssteder for dette avfallet MEN dette ikke gjelder ordinært grovavfall.

Alt annet avfall som ikke stammer fra denne aksjonen skal IKKE kastes på disse oppsamlingsstedene.

Dette kjøres som vanlig til Moan.

Vi ber alle respektere dette.

Strandryddeaksjonen er et tiltak for å bedre utemiljøet til oss alle, og det er en masse flotte folk ute som gjør og vil gjøre en glimrende frivillig jobb for at det skal være så trivelig som mulig rundt oss – også i strandsonen/fjæra.

For Skånland kommune

Jan Egil Strand

Leder driftsenhet for tekniske tjenester

77089510(a) / 90140537(m)