Skånland kommune og Harstadbygg AS har i fellesskap kommet fram til en løsning knyttet til problemstillingen med fliser som løsnet i svømmehallen ved Skånland skole.
Det har gjennom hele prosessen vært en konstruktiv dialog, og begge partene har vært løsningsorienterte i å finne årsak og metode for utbedring.
Med bakgrunn i denne løsningen frafaller Skånland kommune tidligere påstand om grov uaktsomhet av Harstadbygg A/S eller deres underleverandører i denne saken.

Løsningen innebærer at Murbygg AS vil gjennomføre reparasjonsarbeidene gjennom en egen avtale med Skånland kommune.

Skånland kommune har full tillit til at dette vil bli gjort på en kvalitetsmessig god måte.
Om alt går som planlagt vil det være oppstart i løpet av november og utbedringsarbeidene skal være utførte så raskt som mulig etter oppstart.