Oppdatering.

Murbygg A/S er denne uka (uke 2) ferdig med sine arbeider i bassenget, og vi kan i etterkant av dette starte fyllingen av vann.
Denne fyllingen må gjøres etter egne rutiner og med en gitt hastighet, så det vil enda ta litt tid før bassenget kan tas i bruk.
Vi regner med at dette vil skje ca innen utgangen av uke 5.

Endelig åpningsdato vil vi komme tilbake til.

Vi vil takke alle brukerne for forståelsen for nedstenging de siste månedene.