Fra og med 1. januar 2019, samdrifter Skånland kirkelige fellesråd og Tjeldsund menighetsråd/fellesråd. Kirkekontoret for begge fellesråd befinner seg på rådhuset på Evenskjer. Kirkeverge/daglig leder for begge virksomheter er Elin-Mari Nikolaisen. Fellesrådene slås sammen 1. januar 2020. Menighetsrådene består uendret. Det nye Tjeldsund kirkelige fellesråd vil etter Kirkevalget høsten 2019 bestå av representanter fra menighetsrådene i Tjeldsund, Skånland, Tovik og Astafjord.

 

Åpningstider på kontoret:

Mandag, tirsdag og torsdag: kl 09.00-14.00

Onsdag: Stengt for publikum

Fredag: kl 09.00-12.00

 

Bemanning:

Elin-Mari Nikolaisen       kirkeverge

Geir Arne Solum               sokneprest Skånland, Astafjord og Tovik

Ole Vannli                           kirkegårdsarbeider Tjeldsund

Kurt Rochmann                kirketjener/kirkegårdsarbeider Astafjord og Tovik

Jan-Tore Tollefsen          kirketjener/kirkegårdsarbeider Skånland

Ann Karin Karlsen            sekretær

Fredrik Lantz                      kantor Skånland, Astafjord og Tovik

Sokneprest i Tjeldsund, og organist i Tjeldsund er for tiden vakant.

 

Telefon kirkekontoret 77089535

E-post: kirkevergen@skanland.kommune.no 

ann.karin.karlsen@skanland.kommune.no