19:00 Velkommen ved ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
19:05 «Bravo» som språklæringsmetode ved Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki språksenter
19:20 Læringens joik v/barnehagelærer Stine Thomassen, Márkománák samisk barnehage
19:35 Bruk av samiske eventyr og symboler i aktivitetsfagundervisningen av barnevernspedagogstudenter v/Jon Arnesen
19:50 Pause med spennende mat og kulturelt innslag med Várdobiegga
20:20 Om samiske barns språktilegnelse og tospråklighet ved Johanna Johansen Ijäs,
Samisk Høyskole
20:50 Márkomeannu som språkarena og identitetskapende arrangement med Marita Eilertsen
21:00 Avslutning