Torsdag 31.januar klokken 12.30-14.30

Torsdag 28 februar klokken 12.30-14.30

Torsdag 11. april klokken 12.30-14.30

Opplegget:

Det legges opp til tre samlinger om aldring. Det viktigste ved samlingene er å snakke sammen om det å bli eldre og å lære av hverandre. Derfor forsyner vi oss med kaffe og kjeks og setter oss rundt småbordene på Frivillighetssentralen. Først snakker vi sammen om løst og fast. Så svarer vi på et spørsmål for å bli bedre kjent med hverandre før vi lytter til et foredrag. Etter foredraget fortsetter vi samtalen til samlingen er slutt.

Foredragsholdere:

Arrangøren er godt i gang med å finne foredragsholdere, og den første er Sigurd Sparr som kommer 31.1. Sparr bor i Tromsø og var overlege ved UNN til han ble pensjonist. Han skal blant annet snakke om normal aldring. Odd Karstein Olsen, som fram til sist sommer var lege ved ETS-medisinsk senter, skal holde foredrag på en av de andre samlingene.

                        

Alle er hjertelig velkommen, gratis!