På grunn av mye farge i vannet på Sandstrand Tovik vannverk vil vi foreta en spyling av ledningsnettet frem til Leca Fabrikken i Tovik.
Dette vil foregå Torsdag 23 mars fra kl 12 og 2 timer.
I denne perioden vil det bli redusert trykk og det anbefales at det brukes minimalt med vann samt at det etter spyling
tappes vann i huset på det laveste punktet for og ta ut det som er i stikkledningen inn til boligen.