Vi har opplevd nylig problemer og feilmeldinger knyttet til driften av behandlingsanlegget.

Den sannsynlige årsaken er strømbrudd, noe Hålogaland Kraft også bekrefter.

Under strømbrudd, skal nødstrømsaggregatet koble inn. Dette har det gjort.

Vi har vært på anlegget, og dette er i normal drift.

Vi finner ingen uregelmessigheter i driften - alt fungerer slik det skal fungere.  

Klorlukt av vannet kommer med stor sannsynlighet av nødprosedyrene under inn/utkobling av strøm.

Det er ingenting som tyder på at vannkvaliteten nå ikke er slik den skal være, og vannet er trygt å drikke. Det kan være greit å tappe litt, men vi ber abonnentene være litt varsomme med å «åpne alle kraner» slik at belastningen på anlegget blir for stor.