1QjxtZHczAAAAAElFTkSuQmCC

Sanitetsforeningene i Skånland ønsker velkommen til en trivelig ettermiddag på Tjeldsundbrua kro og hotell 12 februar klokken 18.00 for alle som måtte ønske å vite litt om hva saniteten står for.

Tema for kvelden vil være sanitetsforeningenes arbeid lokalt og sentralt. Kort orientering om beredskapsarbeidet som foreningene i Skånland har avtale med kommunen om, og som også vil gjelde nye Tjeldsund kommune når den er etablert.

Vi får også besøk av Pernille Næss fra NKS sentralt, hun vil holde foredrag om: «sammen redder vi liv»- ikke bli livredd, bli en livredder.

pCu 0EODAAAAAElFTkSuQmCC                                      lQe 8mIsz 4S 4AAAAASUVORK 5CYII=

fy 9rNc 7rf 5c 56W 6TiP 4Xxwr 6N 8GdWprzYGksk 7nQ OHBLfhnKb 6uh 5a 9gaUgysb 2lvIWocNe 4USpY eB 5U 7gTyEqL r 6g 3xWDZYOjO 0qMlJ 0enFp 4DXAf 6kdDvRf 8BnqRLp 9IYaFIAAAAASUVORK 5CYII=

 

Vi møtet på Tjeldsundbrua kro og Hotell 12 februar klokken 18.00

Gratis tilbud, åpent for alle så inviter gjerne med deg noen.

Servering og lotteri 😊

Mvh. Grov, Saltvann, Sørgårdene og Tovik Sanitetsforening

Midler mottatt fra Bli kjent fondet til Nye Tjeldsund kommune 😊