I Skånland kommune gjelder denne lokale forskrtiften når det kommer til å tenne sankthansbål. Her er et utdrag:

§ 5. Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:
a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b) brenning av avfallstrevirke, med unntak av impregnert og malt trevirke, dersom dette kan skje uten at
naboer eller andre påføres ulempe ved brenning.
c) brenning av avispapir og liknende hjemme eller på hytta,
d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall dersom dette kan skje uten at naboer eller andre
påføres ulemper ved brenning,
e) sankthansbål, med unntak av impregnert og malt trevirke.

 

Før du brenner bål

 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
 • Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes.

Tips til trygg bålbrenning

 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Vi ber dere tenke på følgende når dere tenner opp engangsgriller:

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. Sett den gjerne på en stor stein, eller et fjell.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slukkes med vann etter bruk.

 

Vi håper alle får en flott sankthansfeiring. :-)