Benker utplassert

Skriv ut PDF

 

Skånland kommune har fått fire benker fra Midtre Hålogaland Friluftsråd, som er/blir plassert ut i naturen.

Benkene plasseres på følgende steder;

-      Trøssemark, Fjellveien

-      Frivillighetssentralen, finner et egnet sted

-      Tovik, stien opp til Toviktiden (utmarksveien)

-      Grovfjord, Grov Sanitetsforening foretar ei plassering

 

Velkommen ut på tur :-)