KUNNGJØRING PLANVEDTAK

Skriv ut PDF

SKÅNLAND  KOMMUNE

KUNNGJØRING  PLANVEDTAK

REGULERINGSPLAN  EVENSKJER  SYD

Jfr. Kommunestyrets sak 30/16 av 15.06.2016.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende trafikksysstemer og friområder.

Evt. krav om erstatning/innløsning må være framsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr. Pbl §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter Pbl § 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltningslovens regler om klage.

Eventuell klage sendes Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.

Frist for klage er 3 uker etter denne kunngjøring, dvs. den 22. november 2016.

Kart

Detaljregulering

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Skriv ut PDF

Skånland kommune

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Åpen dag for vaksinering 1. dose HPV vaksine

Sted:     Skånland helsestasjon, Evenskjer

Tid:        Onsdag 09.11.16 kl. 15.00 – 19.00

onsdag 23.11.16 kl. 15.00 – 19.00

Dersom du ikke kan møte disse dager eller har spørsmål ta kontakt på tlf.  770 89 540 / 990 12 909

eller mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Kontakt oss

Telefon: 77 08 95 00
Telefax: 77 08 95 01
Kontakt gjerne servicekontoret
Eller finn den du søker i Telefonliste
Kanskje finner du svar i Ofte stilte spørsmål

Følg oss på Facebook og Twitter