Informasjon om radonmåling

Skriv ut PDF
Radonmåling

Brukerundersøkelse institusjoner

Skriv ut PDF

SPØRREUNDERSØKELSE I SKÅNLAND KOMMUNE.

I perioden fremover vil det bli gjennomført spørreundersøkelser for beboere og pårørende ved Sandstrand bo- og service senter, Grovfjord- bo og service senter og  Skånland sykehjem.

Bakgrunnen er at eldrerådet i Skånland ønsker å få gjennomført en spørreundersøkelse.  Spørreundersøkelsen er todelt. Beboere blir intervjuet av en ekstern person som ikke har tilknytning til helseinstitusjonene, og eget brev sendes ut til nærmeste pårørende som kan fylle ut sine svar direkte på internett. Det er frivillig og anonymt å delta i undersøkelsen

Ved spørsmål til undersøkelsen kontakt

Solgunn Sjøvoll tlf 46 85 10 57 eller
Per Eivind Horn tlf 770 89 843

Relaterte artikler

Kunngjøringer

Kontakt oss

Telefon: 77 08 95 00
Telefax: 77 08 95 01
Kontakt gjerne servicekontoret
Eller finn den du søker i Telefonliste
Kanskje finner du svar i Ofte stilte spørsmål