Invitasjon til folkemøter om kommunereformen i Skånland kommune

Skriv ut PDF

Skånland kommune vil ha dialog med innbyggerne om hvordan Skånland best kan møte kommunereformen. Vi ønsker å ha et aktivt forhold til kommunereformen og selv påvirke og ta ansvar for fremtiden.

Kommunestyret har vedtatt å arbeide med følgende alternativer:

  • ETS
  • Harstad med flere (hvor 7 kommuner inngår)

Vi har i en periode hatt møter, samtaler og drøftinger med de aktuelle kommunene, og vi arbeider i fellesskap med å sammenstille  fakta- og intensjonsgrunnlag som skal ligge til grunn for de valg kommunestyret skal gjøre om fremtiden og hvilken kommuneløsning som vil være best for Skånland kommune og innbyggerne.

Vi ønsker derfor nå å orientere om kommunereformen generelt, og arbeidet med denne i Skånland spesielt.

Vi skal nå gjennomføre 4 folkemøter i uke 17 og 18. Vi har da som siktemål å få inn viktige synspunkter som vi skal ta med oss inn i samtaler med nabokommunene. Innbyggernes syn på kommunereformen og hva som vil være viktig å ivareta i en ny kommune, er helt sentralt for oss å få innbyggernes synspunkter på.

På folkemøtene møter du arbeidsgruppen som kommunestyret har valgt for å arbeide med kommunereformen i Skånland og opp mot andre kommuner; fra politisk nivå Einar Aune (ordfører), Tor-Einar Fagereng (varaordfører), Helene Berg Nilsen (AP) og fra administrativt nivå Torbjørn Simonsen (rådmann) og Bjørn Tore Sørensen (økonomisjef).

Vi ses på;

ETS Kulturskole (Boltås gamle skole) , 20. april kl 1800

Skånlandhallen/kantina, 21. april kl 1800

Huset i Havet i Grov, 23. april kl 1800

Sandstrand skole, gymsal, 27. april kl. 1800

Velkommen skal dere alle være til dialog, meningsutveksling og innspill!

Torbjørn Simonsen

rådmann

Kommunestyremøte 22.04.2015

Skriv ut PDF

Møtet i kommunestyret finner sted 22.04.2015 klokka 12.00 på møterom 101 på kommunehuset på Evenskjer

Saksliste:

11/15        REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 22.04.2015             
12/15        OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 1. KVARTAL 2015 
13/15        DELTAKELSE I UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER - FASE 2 
14/15        FRILUFTSRÅD I SØR-TROMS                
15/15        SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER 65/353, 65/354, 65/355 KLAGEBEHANDLING

16/15        SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT/OVERDRAGELSE AV DEL AV EIENDOMMEN G.NR. 65 B.NR. 185
17/15        SØKNAD FRA GROVFJORD BÅTFORENING OM DISPOSISJONSRETT

18/15        TILBUD TIL KOMMUNEN OM KJØP AV GRUNN PÅ EVENSKJER GNR. 16, BNR.25
19/15
        ORIENTERINGER I KOMMUNESTYRET 22.04.2015                     

SØKNAD FRA GROVFJORD BÅTFORENING OM DISPOSISJONSRETT
Sakspapirer til møtet finner du her

Kontakt oss

Telefon: 77 08 95 00
Telefax: 77 08 95 01
Kontakt gjerne servicekontoret
Eller finn den du søker i Telefonliste
Kanskje finner du svar i Ofte stilte spørsmål

Følg oss på Facebook og Twitter