Ny runde med folkemøter om kommunereformen i Skånland

Skriv ut PDF

Ny runde med folkemøter om kommunereformen i Skånland

Denne møterunden vil ha fokus på den forestående folkeavstemmingen 29. og 30. mai, og det vil bli gitt oppdatert informasjon om praktiske forhold ved avstemmingen, stemmesedler, kriterier og de aktuelle alternativene.

Folkemøtene arrangeres følgende steder og til følgende tidspunkt:

9. mai: Ungdomshuset Evenskjer fra 18-20                       

12. mai: Huset i Havet fra 18-20                                                        

18. mai: Sandstrand skole fra 18-20

 

Velkommen!

FYSAK - SKÅNLAND

Skriv ut PDF

Skånland kommune – kommunale Fysak-midler til fordeling

Fysak-midlene skal benyttes til å sette i gang tilbud som enkel fysisk aktivitet /lavterskeltilbud for folk i alle aldre.

Lag, foreninger og enkeltpersoner som vil sette i gang nye aktiviteter eller videreføre igangsatte tiltak, kan søke.

Eget søknadsskjema med retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside, eller kan fås i skranken på kommunehuset. Tlf. 770 89510.

Søknadsfrist: 1. juni

Skånland kulturkontor

Fysak 2016

Søknadsskjema Fysakmidler 16

Kontakt oss

Telefon: 77 08 95 00
Telefax: 77 08 95 01
Kontakt gjerne servicekontoret
Eller finn den du søker i Telefonliste
Kanskje finner du svar i Ofte stilte spørsmål

Følg oss på Facebook og Twitter