Elvemo statlige mottak for enslige mindreårige åpner i dag

Skriv ut PDF

UDI har tildelt kontrakt for drift av et midlertidig mottak for enslig mindreårige asylsøkere til GTP Ibestad mottak AS. Selskapet ledes av Tor Einar Svendsen og Gunnar Bilben. Kontrakten vil bli på 37 plasser, uten stykkpris eller opsjon for utvidelse av kapasiteten. Kontrakten er midlertidig og skal vare i 6 måneder med opsjon på forlengelse i 3 + 3 måneder. Dersom behovet for denne kapasiteten er tilstede ut over denne perioden forutsettes det fra UDIs side at plassene konkurranseutsettes for eventuell videre drift. Det er planlagt at det skal være ca. 14 årsverk i mottaket. Maren-Anna Steiro er tilsatt som Mottaksleder.

Skånland kommune ønsker mottaket velkommen og vi vil tilrettelegge nødvendige tjenester for mottakets beboere. Det vil i den forbindelse først og fremst være snakk om skole, språkopplæring og helsesøster/legetjenester. De konkrete tiltak i den forbindelse vil bli nærmere avklart når vi vet mer om hvem som kommer til kommunen.

Rådmann, ordfører og berørte driftsenheter har hatt informasjons- og dialogmøte 1. juli med ansvarlige for mottaket, og kommunen vil via de enkelte sektormyndigheter/tjenesteområder ha flere møter for å avklare tjenestebehov og samarbeid.

Mottaksledelsen signaliserer at de vektlegger å få til et godt samarbeid med kommunen og næringslivet samt få til en god integrering i lokalsamfunnet for beboerne. Mottaket vil derfor etter sommerferien gjennomføre informasjonsmøte på Evenskjer. GTB Ibestad Mottak AS har opparbeidet erfaring med mottaksdrift for enslige mindreårige i andre kommuner.

Med fullt belegg vil mottaket ha 37 enslige mindreårige i aldersgruppen 15-18 år. De første flyktningene er ventet å komme i denne uken. De som kommer til oss ventes å komme fra Afghanistan og Eritrea, og har vært i transittmottak en kort periode før de kommer til Skånland.

Ta dem vel imot!

Torbjørn Simonsen

Rådmann

Skånland helsestasjon – ferieavvikling

Skriv ut PDF

Helsestasjonen avvikler ferie fra uke 28 tom uke 33.

Vi har redusert kapasitet i uke 29 og 30, og vil være stengt i uke 30 og 31.

Dersom noen med nyfødte barn ønsker vektkontroll eller lurer på noe bes de ta kontakt med fødeavdelingen i Harstad.

Kommunefysioterapeuten avvikler ferie fra uke 28 tom uke 32.

Vi ønsker alle våre brukere og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

 

Kontakt oss

Telefon: 77 08 95 00
Telefax: 77 08 95 01
Kontakt gjerne servicekontoret
Eller finn den du søker i Telefonliste
Kanskje finner du svar i Ofte stilte spørsmål

Følg oss på Facebook og Twitter