Skånland kommune er nå godt i gang med arbeidet med å etablere en plan for utviklingen i kommunen fram mot 2030. Planen skal fungere som øverste styringsdokument, og vil være førende for alt av arbeid og planverk kommunen senere setter i gang.

27. april holdt vi første workshop – et møte hvor vi i fem forskjellige arbeidsgrupper sammensatt av politikere, kommunale driftsledere, samt representanter fra næringsliv, lag- og foreninger og innbyggerne for øvrig, diskuterte hvordan kommunen skulle se ut i 2030. En slik plan av overordnet karakter berører store deler av befolkningen i kommunen – og like mange skal ha muligheten til å påvirke planens innhold.

Derfor ønsker vi nå innspill fra deg som innbygger. I tiden fremover inviteres dere til å gi innspill om et spesifikt tema på vår Facebookside og hjemmeside. Vi håper dere vil være positive til å engasjere dere og dele deres synspunkter! Kanskje vil akkurat ditt innspill tas med videre og realiseres i utviklingsarbeidet?

PS. Vi ønsker innspillene i kommentarfeltet til innlegget som publiseres. Kommentarer som anses upassende vil bli slettet uten forvarsel.