Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Paraidrett - tilskuddsmuligheter

For idrettslag som ønsker å tilrettelegge for paraidrett

Her Idret. På Idrettsforbundets side er det en oversikt over tilskuddsordninger. Se her!tsforbundets side er det en oversikt over tilskuddsordninger. Se her!

MOMSKOMPENSASJON

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

 

Fra og med 11. desember 2018 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.

Søknadsfristen er 1. mars 2019. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2019.

Kunstgressbaner - tiltak for å redusere svinn av granulat

Hindre mikroplast i naturen

Miljødirektoratet gir her eksempler på tiltak for å redusere svinnet av granulat på kunstgressbaner.

TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP KAN VÆRE

  • Fysiske barrierer rundt baneområdet.
  • Sandfang i drenssystemet på anlegget.
  • Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
  • Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
  • Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
  • Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.
  • Ved bruk av snøfreser, vær sikker på at snøen havner på egnede plasser, og ikke i omgivelsene utenfor anlegget.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk