Skånland kommune best i Troms på kommunebarometeret for 2018.

Kommunal rapport har 4. juli publisert endelige tall for kommunebarometeret for 2018.

Skånland kommune er rangert som nr. 185 på listen. Dette er best i Troms. Nøkkeltall for de ulike områdene ligger på en plassering mellom 100 og 200. Størst forbedring i forhold til 2017 finner en innenfor barnevern og barnehage.

Kst. Rådmann Bjørn Tore Sørensen uttaler at det er gledelig at Skånland kommune har en så høy plassering på kommunebarometeret. Selv om ikke alle kvalitetene i tjenestene vises i målingene i kommunebarometeret, gir det en bekreftelse på at ansatte i Skånland kommune yter gode tjenester. Samtidig er det viktig å være ydmyk i forhold til at det er et forbedringspotensiale, Det kan også være små nyanser i nøkkeltallene som kan bety mange plasser på kommunebarometeret.

Oversikt over de 10 beste kommunene i Troms fylke, med delscore på de ulike områdene:

barometeret.png