Skånland kommune har i dag hatt godkjennningsmøte for Trafikksikker kommune sammen med representanter fra Trygg Trafikk og Troms Fylkeskommune. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Representanter fra barnehagene, skolene og helse og omsorg var representert på den høytidelige overrekkelsen sammen med Troms fylke og Trygg trafikk.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage -og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport–tjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no finner du mer informasjon om kriteriene, flere gode eksempler, og de ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.

 

FullSizeRender 4.JPGHelsesøster Oddveig Nymo Dalbakk mottar reflekser til barnevogner.

 

FullSizeRender 5.JPGChristine kille fra Troms Fylkeskommune overrekker ordfører Helene Berg Nilsen sjekken på 50 000,-

 

FullSizeRender 6.JPGRektorer fra alle tre skoler, Hilde Sjøvoll - Skånland skole, Marit Stene Sandstrand skole og Vanja Elvenes Grov skole.