Rammeavtale gatelys

(drift-, vedlikehold og mindre utbygninger/oppgraderinger).

Tilbudsfrist: 20.03.17

Interesserte finner hele utlysningen med tilhørende dokument på www.doffin.no med referanse: 151605