altinnplattformuavhengig.jpg

Når saksbehandler ferdigstiller dokumentet går det automatisk til forsendelse og mottaker vil få en melding om at det ligger et brev i Altinn. Ved å åpne brevet via denne lenken samtykker mottaker samtidig å ha mottatt brevet elektronisk. Dersom mottaker ikke åpner brevet innen to dager etter mottatt melding, vil brevet bli ekspedert ved brevpost.

Fordelen ved denne svartjenesten er at vi blir mer effektiv i vår saksbehandling, og mottakere får brevet få sekunder etter ferdigstillelse. Når brev sendes elektronisk spares også miljøet med hensyn til både transport og bruk av papir. Ved at tjenesten er knyttet til Altinn sikrer vi en trygg forsendelse som er godkjent for forsendelser med personsensitivt innhold.

Vi har allerede tatt i bruk tjenesten, og jobber aktivt mot at all post fra oss skal sendes via tjenesten SvarUt. Dette vil også si at du som innbygger i Skånland kommune vil motta all post fra oss via Altinn. Vi oppfprdrer derfor alle til å logge seg inn på Altinn og sette på varsling på SMS eller e-post når du mottar noe i meldingsboksen din. Bortsett fra tilgang til din private postboks, har du også tilgang til postbokser for roller du har i bedrifter og organisasjoner.

Innlogging til Altinn finner du her: https://www.altinn.no/no/ og du logger inn med Mid ID eller bankID.