Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka.

 

Skånland og Tjeldsund kommuner blir sammenslått til en kommune 01.01.2020 og vi i Skånland Røde Kors ønsker å markere oss for innbyggerne og vil svært gjerne ha kursdeltakere fra dagens Tjeldsund kommune.

Det kreves ikke medlemskap i Røde Kors for å delta på kurset, men vi ser det som en fordel at du er eller blir medlem slik at man kan følge bestemmelsene/ retningslinjene for Røde Kors besøksvenn, rollen som besøksvenn og sikkerheten for både bruker og den frivillige besøksvenn.

Se mer informasjon på: www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn

 

Kurset gjennomføres helgen 22.-24. februar 2019 :

Fredag kl.18 – 21:            Introduksjon

Lørdag kl.10 – 13:            Psykososial førstehjelp

             Kl.14 – 17:            Besøksvenn Kurs

Søndag kl.10 – 16:           Førstehjelp

Røde Kors-huset, Evenskjer

Kurset er gratis for deltakerne, kostnadene dekkes av Skånland Røde Kors.

 

Ønsker du å delta på kurset for å bli Røde Kors besøksvenn?

Påmelding til leder Einar Aune

mobilnr: 90231747.

Påmeldingsfrist: 15. februar.