Skånland Røde Kors har startet opp med leksehjelp for bosatte flyktninger.

Sted:                     Røde Korshuset, Revegårdsveien, Evenskjer

Tid:                        Mandager kl 18.30.

Det forventes presis oppmøte.

Lærere:                Kvalifiserte  lærere.

Målgruppe:        Flyktninger på grunnskole/grunnskole for voksne og videregående skole.