Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter.

Åpningstider: mandag til fredag, 08.00- 15.30.

Skånland Tannklinikk.  960 92 064 (sentralbord).

Harstad Hovedtannklinikk  960 92 065 (sentralbord).