Grovfjord reinbeitedistrikt og beitelagene i Skånland, Tjeldsund og Evenes har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på bjørnen som er sett i området.

Sauekadavre er funnet ved Store langvann i Sør-Skånland på onsdag, og det er avtrykk av bjørnepoter i snøen i nærheten av kadavrene og et stykke unna i terrenget

Gratangen interkommunale jaktlag fikk oppgaven med felling, og er tildelt en skadefellingssone som består av Skånland, Evenes og området nord for Rombaksfjorden i Narvik kommune.

Jegerne har satt i gang søk, og det kan bli aktivitet i alle deler av kommunen.

Skånland kommune oppfordrer alle om å ta hensyn ved ferdsel i utmark til den pågående jakten, og beklager for de ulemper det måtte medføre.

 

Informasjon og spørsmål kan rettes til skadefellingsleder Ernst Ketil Eriksen, mobtlf.: 480 04 483.