SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

13:00 - 16:00: Norsk Forskningsråds SkatteFUNN seminar, Statoil Harstad

  • Velkommen, presentasjonsrunde, lett servering v/ Kunnskapsparken Nord
  • SkatteFUNN – Det lønner seg å tenke nytt! v/ Elisabeth Blix Bakkelund, regionansvarlig i Troms, Forskningsrådet
  • En bedrift forteller om sine SkatteFUNN-erfaringer. Navn på bedrift kommer.
  • Når passer de ulike ordningene din bedrift? Innovasjonskontrakten v/Inger E. Haug, Innovasjon Norge Arktis
  • Mobiliseringsprosjektet og Regionale forskningsfond Nord Norge v/Line Mervi Jacobsen, Troms fylkeskommune
  • En-til-en rådgivning med representanter fra virkemiddelapparatet

 

Pålogging og mer informasjon finner du her