Alle skolene i Skånland har fridag fredag 31.5.

Dette er ikke ført på skoleruta.