Det foregår for tiden slamtømming i kommunen.

Det kommer melding om mange usikrede lokk på slamavskillerene,derfor oppfordres alle til og sjekke at lokket på slamavskiller er festet slik at ikke barn får opp lokket.

Dette bør også gjøres etter at slamtømming er utført.