Oppstart av tømming av slamavskillere i nordkommunen fra Tjeldsund bru til Grov med Dybvik og Skoddeberg er satt til uke 40 ,altså neste uke.

Varsel til abonnentene blir sendt ut fra Stokland I dag.