Tømming av private slamavskillere/septiktanker i Skånland nord starter opp mandag 29 Juli.
Tømmingen starter i Grov og fortsetter mot Tjeldsund brua.
Alle abonnenter bes klargjøre tankene slik at de er synlige.