Skånland Kommune starter opp med tømming av slamavskillere Mandag 4 Juni

I 2018 og 2019 er det Perpetuum as som foretar tømming av private slamavskillere  

Oppstart på fylkesgrense mot Evenes til Tjeldsund bru og tømming foregår i ca 2 måneder

Det vil bli tømming hos abonnenter som har tømming hvert år,hvert annnet år i sør samt de som har tømming hvert år i nordkommunen

Perpetuum as vil sende ut sms med varsel om at det foregår tømming

For å lette arbeidet for tømmefirma, merk slamskiller med påle påført gårds og bruksnummer.

Slamavskillere som skal tømmes må være avdekt og tilgjengelig.

Eier trenger ikke være tilgjengelig under tømming.

Tilbakemelding på utført tømming vil bli gitt pr sms.

Spørsmål angående tømming rettes på tlf 95217309 eller 77089510