Fra www.varsom.no

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken.  Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå alt skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

Skredterreng er terreng brattere enn 30 grader, pluss utløpsområdet. På denne filmen kan du få tips til hvordan du kan holde deg på trygg avstand til skredterreng. Flere gode tips finner du på Snøskredskolen på www.varsom.no

https://www.youtube.com/watch?v=XOOQN187dsY#action=share

Nord-Norge

På Helgeland vil vi kortvarig varsle faregrad 4-stor snøskredfare, for lørdagen. I resten av Nord-Norge er det faregrad 3-betydelig snøskredfare og det er krevende skredforhold inn mot palmehelga. Selv om været har roet seg en del fra tidligere i uken, gjør tilstedeværelsen av vedvarende svake lag i snødekket at stabiliseringen går svært sakte. Skred som går på disse lagene kan bli større og det har vært flere eksempler på fjernutløsning av skred de siste dagene, både på snaufjellet og i skogen.

Når skred fjernutløses har vekten av en skiløper eller skuter ført til at det vedvarende svake laget har kollapset og dette har spredd seg fra slake områder og opp til bratte løsneområder hvor skredene har løsnet. Man bør derfor ikke bare unngå terreng brattere enn 30 grader, men også utløpsområder for skred i slakere terreng. I noen områder vil det i tillegg komme litt nysnø kombinert med vind gjennom helgen, noe som kan føre til at man får ferske, ustabile fokksnøflak øverst i snødekket.

 

Følg med på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/