Arbeidsperioden vil fordele seg utover fra skoleslutt og ut juli. Arbeidstid vil kunne være fleksibel ut fra værforhold. De som søker må kunne jobbe aktivt og selvstendig. Lønn etter tariff.

Søknad med litt informasjon om deg selv, samt kontaktinformasjon, sendes innen 15. mai til

kirkevergen@skanland.kommune.no eller Skånland kirkekontor, postboks 110, 9439 Evenskjer.

Mer informasjon fås ved henvendelse til kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen, på tlf 77089537.