Denne uka var Ragnhild Myrstad fra Kulturetaten i Troms fylkeskommune på to interessante befaringer i Skånland kommune. Ildsjeler og entusiaster fra Historiegruppa på Sandstrand ga konservator Ragnhild Myrstad, varaordfører Odd-Are Hansen og kultur-og folkehelsekoordinator Janne Johansen ei spennende innføring i både krigshistorie og hvordan kvernssteinarbeid på Svelshamn hadde foregått.

Første del av befaringen foregikk på Sandstrand, hvor flere fra historiegruppa hadde omvisning, fortalte og viste gamle krigsminner. Andre del av befaringen foregikk på Svelshamn hvor de samme personene viste oss rundt i kvernsteinsbruddet og fortalte om aktiviteten som har foregått der.

En lærerik og interessant dag. Fylkeskommunen vil nå se hva som kan gjøres videre med de to kulturhistoriske stedene. Kanskje kan skilting m.m. være aktuelt. Hun oppfordret også folk som har informasjon om et kulturminne om å legge informasjon inn i databasen ; Kulturminnesøk.no.