Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

MOMSKOMPENSASJON

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

 

Fra og med 11. desember 2018 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.

Søknadsfristen er 1. mars 2019. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2019.

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ny søknadsrunde - søknadsfrist er 1. mars 2018

 

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 11. desember 2017. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

søkn

Spillemidler - søknadsfrist 1. oktober

Søknadsprosessen

Skånland kommune har satt søknadsfrist til 1. oktober for innsending av Spillemiddelsøknad.

Link til Idrettsanleggsregisteret:

https://www.anleggsregisteret.no/

Det kan søkes på tre ulike ordninger:

1) Ordinære Anlegg: 1/3 av godkjente kostnader + 25 % Nord-Norge tillegg. Tilskuddsgrense for ulike anlegg er fastsatt.

2) Nærmiljøanlegg: Inntill 50 % av godkjente kostnader. Maks. tilskudd kr. 300 000,-

Idrettsfunskjonell forhåndsgodkjenning må være gitt før bygging starter og søknad sendes. https://www.regjeringen.no/contentassets/b19946f1c03240e4b2ad23c238455318/v-0985b-veileder-idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning-okt2016.pdf

Anlegget må være med i Kommunal Plan for idrett og friluftsliv.

3) Kulturhus:  Denne ordningen har kommunal søknadsfrist 1. februar. Foreningene kan få dekket 1/3 av kostnadene. Kommunal godkjenning må vedlegges (bl.a. universell utforming m.m.)

 

Her er Gode Idrettsanlegg sin veileder ifb. med søknadsprosessen:

http://www.godeidrettsanlegg.no/temaside/hvordan-s%C3%B8ke-om-spillemidler-til-idrettsanlegg

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk