Idag er stemmelokalene åpne fra 10.00-20.00. Du kan stemme her:

Grovfjord krets: Huset i havet
Sandstrand krets: Sandstrand skole
Evenskjer krets: Ungdomshuset på Evenskjer
Trøssemark krets: Lavangseidet grendehus

Gjennom folkeavstemmingen kan du være med å påvirke framtidens kommunestruktur.