Årsaken til at bassenget må stenges, er at det nok en gang er oppdaget store flater med løse fliser i bassengvolumet.

 

Igjen.

 

Et stengt basseng er en svært beklagelig situasjon for de av dere som er brukere av bassenget.

Når dette er sagt, så ser vi ikke annen mulighet. Løse fliser kan medføre skade på brukerne, og medfører ellers også store driftsproblemer.

 

Skånland kommune vet ikke årsaken til hvorfor dette skjer. Mange av oss husker at vi opplevde en lignende situasjon etter at bassenget var nytt. Fliser løsnet og den gangen ble hele gulvflaten skiftet ut/reparert.

Nå opplever vi løse fliser på de andre flatene (vegger og rampe). Det gjenstår å avklare om det er en årsakssammenheng her. Dette er ikke en situasjon vi forventer skal oppstå etter så få års bruk.

 

Skånland kommune følger opp denne saken tett, men det er imidlertid ikke mulig på det nåværende tidspunktet å si når og hvordan en reparasjon vil gjennomføres.

Vi kan bare konkludere med at bassengkroppen utbedres før bassenget kan brukes igjen.

 

Det arbeides nå med å finne en riktig løsning, og vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når vi vet mer.

 

Igjen - vi beklager sterkt alle de ulempene dette har fått, har og vil få for dere som brukere av bassenget.

Vi ber samtidig om forståelse for at de problemene vi har må rettes opp og at dette dessverre vil kreve tid. 

For de av dere som ikke vet hva problemene er, får dere et visst inntrykk av de vedlagte bildene.

 

IMG_5964.jpg

IMG_5957.jpg

 

IMG_5956.jpg