Vær varsom varsler om at faregrad for snøskred for Sør-Troms er steget til 4 i dag 9. januar. Faregrad 4 innebærer stor fare for snøskred.

Mildvær svekker snødekket og kan overlaste vedvarende svake lag. Ustabile områder med fokksnø i fjellet. Naturlig utløste skred ventes.