Det er for tida betydelig til stor snøskredfare i Sør-Troms.

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der det er fokksnø, flakene er tynne eller myke.. 

Les mer på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Sør-Troms