strr_thumbnail.jpg

Foto ©Tour de Andørja

 

Foredragsholderne er mennesker som innen sine områder har erfaring med å sette høye mål og å få store ting til å skje. 
Konferansen skal bidra til engasjement, vekst og næringsutvikling i Sør Troms, gjennom motivasjon og nettverksbygging.

Målgruppen er innbyggere, næringsaktører, lag, foreninger, politikere og administrasjon.

Bidra til å spre informasjon om konferansen i egen kommune.

Lenke til påmelding og program her