Tidligstemmegivning
Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 3. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.  Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Ved tidligstemming i perioden fra 3. juli til 9. august er ikke de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn klare. Stemmesedlene inneholder kun navnene på alle registrerte politiske partier i Norge. Du merker av for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et parti / gruppe som ikke står på stemmeseddelen, skriver du navnet på partiet / gruppen i det blanke feltet på stemmeseddelen.

 

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.
Stemmerett ved Stortingsvalget har du dersom du er 18 år eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret og når du er norsk statsborger .

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune

 

Står du i manntallet?
Er du usikker kan du kontrollere det i manntallet som lagt ut til offentlig ettersyn på Biblioteket på Evenskjer.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregisterregistrert den 30. juni i valgåret. I praksis betyr det at dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Alle velgere får tilsendt valgkort

På valgkortet finner du informasjon om hvilken kommune du er manntallsført i, hvor du kan stemme og når valglokalet er åpent valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Legitimasjon må medbringes.


Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen: Valgstyret i Skånland, postboks 240, 9439 Evenskjer.

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon  78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort.

Utlegging av manntall
I.h.t. Valgloven, § 2-6, skal manntallet utlegges for offentlig ettersyn i tiden frem til valgdagen mandag 11.september 2017

Hovedmanntallet er lagt ut til ettersyn på biblioteket på Evenskjer.

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Skånland, postboks 240, 9439 Evenskjer

Sametingets valgmanntall er lagt ut til ettersyn på samme sted.
​Krav om retting sendes skriftlig til Sametinget.

 

Forhåndstemmegivningen starter 10. august 2017
Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

For å kunne avgi stemme må du kunne legitimere deg med legitimasjon med bilde. Har du fått tilsendt valgkort bør du ta det med, det gjør stemmegivningen enklere.
Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august - ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Sametingsvalget
Forhåndsstemme til sametings­valget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Dersom du er manntallsført i en kommune med færre enn 30 registrert i Sametingets valgmanntall du forhåndsstemme. Stemmen din må sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid.

Skånland kommune har flere enn 30 registrert i Sametingets valgmantall, slik at det er mulig å stemme også på valgdagen.

Her kan du forhåndsstemme:
På Evenskjer:

Forhåndsstemmegivningen foregår fra 10. august t.o.m 8. september på biblioteket i bibliotekets åpningstid 10.00-15.00 mandag, onsdag og fredag og 12.00-19.00 på tirsdag og torsdag.

På Sandstrand:
På Sandstrand bo- og servicesenter onsdag 6. september klokka 15.00 – 18.00

I Grovfjord:
På Grovfjord bo- og servicesenter torsdag 7. september klokka 15.00 – 18.00

Forhåndsstemmegivning for beboere på institusjoner:

  • På Skånland sykehjem tirsdag 5. september
  • På Sandstrand bo- og servicesenter onsdag 6. september

  • På Grovfjord bo- og servicesenter torsdag 7. september

 

Stemme hjemme?
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsnummer, nøyaktig oppholdsadresse. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

ambulerende stemmegiving.JPG

Slik foregår hjemmestemming:
Hvis du får innvilget hjemmestemming kommer to valgmedarbeidere hjem til deg i perioden 31. august til 7. september. De tar kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Du kan søke om hjemmestemming f.o.m. 1. juli 2017. Siste frist for å søke er tirsdag 5. september 2017.

Søknad sendes Valgstyret i Skånland, postboks 240, 9439 Evenskjer - E-post: post@skanland.kommune.no - Telefon: 77 08 95 00

 

Her kan du stemme på valgdagen:
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Mandag 11. september fra kl 10.00 - til kl 20.00. Valgkrets og stemmested:

  • Trøssemark valgkrets: Lavangseidet grendehus
  • Skånland valgkrets: Skånland Ungdomshus

  • Sandstrand valgkrets: Sandstrand skole

  • Grovfjord valgkrets: Huset i Havet

 

For mer informasjon, se:
www.sametinget.no/valg
www.valg.no