Vi minner om at søppel fra privathus skal som tidligere kjøres til Moan og er ikke en del av dette prosjektet.

 

Nasjonal strandryddedag er satt til 6 mai 2017. Målet er å få ryddet strandsonen i størst mulig grad i år, og at vi fortsetter til neste år der vi ikke rakk. Vi delinger inn i roder, og en ansvarlig for hver rode koordinerer ryddingen.

 • Evenskjer/Elvemo: Trøssen Rensestasjon, Skjærran (primært ytterst på skjæret, men begge plasser som vist på kart kan brukes)
 • Lilleskånland/Rema 1000: (Nedre del av avkjøring til Isbadestrand. Pålastningsplass ved felles naustområde, alt avfall må kjøres til Skjærran.
 • Steinsland/Kvitnesområdet: Parkeringsplass Statens vegvesen (bobilparkeringsområde), Steinsland ungdomshus
 • Tennevik: Utkjøringsplass ved brua
 • Sandefjellet/Furnesvik: Opplastes og kjøres til kai på Sandstrand/NN Aluminium
 • Sandstrand/Tovikstrand: Vei ned mot Sandstrand kai/NN Aluminium
 • Tovik/Renså: Lastes opp og kjøres til Sandstrand kai/NN Aluminium
 • Renså/Fornes: Lastes opp og bringes til Sandstrand kai/NN Aluminium
 • Balteskard: Kommunal oppstillings/parkeringsplass i Balteskard
 • Grovfjord: I krysset på begge sider ved innkjøring til Huset i havet.

Alt innsamlet søppel lagres på innsamlingsplasser, for avhenting av teknisk. Større funn kan markeres/merkes slik at det kan hentes direkte av for eksempel HRS/arbeidsbåt. Dette avklares nærmere.

Vær med og gjør strandsonen vakker, bli med på vårens ryddedugnad.

 

Målet er å få ryddet strandsonen i størst mulig grad, og at vi fortsetter til neste år der vi ikke rakk. Vi deler inn i roder, og en ansvarlig for hver rode koordinerer ryddingen.

 • Breistrand/Rødberg/Elvemo: Kjell Erland Pedersen, med gutta fra mottaket
 • Evenskjer/Elvemo: Christine Killie, Evenskjer Barnehage tar en del av roden.
 • Lilleskånland/Rema 1000: Gjengen fra Soif
 • Steinsland/Kvitnesområdet: Geir Edvardsen
 • Tennevik: Odd Are Hansen
 • Sandefjellet/Furnesvik: Bjørnar Olsen Overgaard
 • Sandstrand/Tovikstrand: Kristian Torbergsen ( rydder uke 19 )
 • Tovik/Renså: Laila Benjaminsen
 • Renså/Fornes: Renate Skredlund
 • Balteskard/Grovfjord: Jan Arne Haugland, Vanja Elvenes

Alt innsamlet søppel lagres på oppmerkede innsamlingsplasser og hentes av teknisk/HRS. Søppel fra privathus skal som tidligere kjøres til Moan og er ikke en del av dette prosjektet.

Strandryddedagen i Skånland kommune

 

jv 1TNvZh 0lfc 1AAAAAElFTkSuQmCCAA==

 

Vi minner om at søppel fra privathus skal som tidligere kjøres til Moan og er ikke en del av dette prosjektet.