Strandryddedagen 2017 ble en stor suksess for Skånland kommune, der vi samlet inn tett på 5 tonn med søppel fra strandsonen. Behovet for rydding er fremdeles til stede og nasjonal strandryddedag er satt til 5. mai 2018 og hele uke 19, Skånland kommune er med!!

HRS stiller opp med søppelsekker/hansker samt henting av innsamlet søppel etter at aksjonen er gjennomført. Målet er å få ryddet strandsonen i vår kommune i størst mulig grad. Vi deler inn i roder, og en ansvarlig for hver rode koordinerer ryddingen.

·         Breistrand/Rødberg/Elvemo:

·         Evenskjer/Elvemo:

·         Lilleskånland/Rema 1000:

·         Steinsland/Kvitnesområdet:

·         Tennevik:

·         Sandefjellet/Furnesvik:

·         Sandstrand/Tovikstrand:

·         Tovik/Renså:

·         Renså/Fornes:

·         Balteskard/Grovfjord:

Ønsker du å være koordinator? Ta kontakt med Frivillighetssentralen. Meld gjerne også inn til meg om du/dere stiller slik at koordinatorene vet hvem som er på deres rode.

 

Dette brevet sendes ut til lag og foreninger, politikere og næringsliv, skoler og innbyggere med sterkt ønske om å mobilisere og være med på ryddedugnad i strandsonen: Strandryddedag i Skånland kommune oppsamlingsplasser.pdf

Alt innsamlet søppel lagres på oppmerkede innsamlingsplasser og hentes av teknisk/HRS.

Vær med og gjør strandsonen vakker, bli med på vårens ryddedugnad.

Mvh

Frivillighetssentralen i Skånland kommune

Laila Marie Benjaminsen