På grunn av strømbruddet igår, har vi ikke telefonforbindelse.

Det jobbes med saken, og vi håper at forbindelsen er tilbake så snart som mulig.