Det er tid for å fornye salgs- og skjenkebevillinger for alkohol.

Bevillingsperioden går  ut pr. 30.06.16. Dersom bedriften ønsker å selge alkohol etter denne dato, må søknad om bevilling foreligge her innen utgangen av april måned.

Søknadsskjema finnes på hjemmesiden:

Følgende vedlegg følge søknaden (grunnet bortsatt arkiv er materialet ikke lett tilgjengelig for oss, og endringer kan ha skjedd siden sist):

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet.
  • Skatteattester og vedr. merverdiavgift fra Skatteetaten.
  • Dokumentasjon på styrers (daglig leder) og stedfortreders tilknytning til salgsstedet.
  • Kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.

For å kunne påregne ny bevilling før perioden utgår må ny søknad foreligge innen 30. april.