Det er tid for å fornye salgs- og skjenkebevillinger for alkohol.

 

Bevillingsperioden går  ut pr. 30.06.16. Dersom bedriften ønsker å selge alkohol etter denne dato, må søknad om bevilling foreligge her innen utgangen av april måned.

Søknadene bes lastet ned, fylles ut og sendes kommunen.  Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside,  www.skanland.kommune.no (Aktuelt/selvbetjening – skjemabank).

Du kan også klikke på linken nedenfor for å komme direkte til søknadsskjema.

  1. Skjenkebeviling:

http://www.skanland.kommune.no/component/docman/doc_download/956-skjenkebevilgning-soknadsskjema

  1. Salgsbevilling:

http://www.skanland.kommune.no/component/docman/doc_download/960-soknad-om-bevilling-til-salg-av-alkoholholdig-drikk-gruppe-1

Veiledning til begge søknader kan lastes ned fra ovennevnte område.

Følgende vedlegg følge søknaden (grunnet bortsatt arkiv er materialet ikke lett tilgjengelig for oss, og endringer kan ha skjedd siden sist):

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet.
  • Skatteattester/merverdiavgift fra Skatteetaten.
  • Dokumentasjon på styrers (daglig leder) og stedfortreders tilknytning til salgsstedet.
  • Kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder.

For å kunne påregne ny bevilling før perioden utgår må ny søknad foreligge innen 30. april.