Privat forslag til reguleringsplan for gnr. 69 bnr. 2, Kovan.

Høringsfrist: 13.02.17

Dokumenter:

  1. Plankart av 04.07.16

  2. Planbestemmelser av 30.11.16

  3. Planbeskrivelse av 04.07.16

  4. Vedtak fra Planutvalget, 06.12.16

  5. Saksutredning