Bedrifter og etablerere i kommunen kan søke om tilskudd. Søknader behandles to ganger pr. år, i mai og november. For behandling i mai er søknadsfristen 13.mai. Vedtak blir fattet av formannskapet når tildeling av midler fra Fylkeskommunen er bestemt. Søknaden skal sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringssjef Terje P. Olsen, tlf. 90112662.