Fylkesmannen i Troms har for 2018 fått ei samla tildeling på 6,5 mill kroner til skogbruksordningene tilskudd til skogsvegbygging og drift med taubane hest og annet (driftstilskudd).

Søknaden skal sendes Fylkesmannen i Troms.

Nærmere opplysninger finner du her: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Tilskudd-til-skogsvegbygging---soknadsfrist-den-1642018/

Søknadsfrist er 16.04.18