Tømmestasjon for camping-/bobiltoalett på Evenskjer.

Tømming av gråvann direkte fra bil/vogn og til kum, er ikke mulig for en periode fram til ca april på grunn av planlagt utbedring av tømmesystemet.

Gråvann og toalettkassetter kan imidlertid - som før - tømmes inne i stasjonen.

Driftsleder tekniske tjenester