Kommunen har satt krisestab, og psykosisalt kriesteam er på plass på ungdomshuset. Pårørende kan ringe telefon 915 45 809