Vi trenger bøssebærere!

Kjære alle sammen – da er det under en måned til årets TV-aksjon går av stabelen, 21. Oktober. Vi mangler enda mange bøssebærere her i Skånland kommune, og oppfordringen nå blir å verve bøssebærere fra hele kommunen. Det er sendt invitasjoner til lag/foreninger/politikere og øvrige innbyggere, skoler og barnehager uten den helt store responsen. Vi i aksjonskomiteen trenger nå hjelp fra dere for å få folk med til to-tre viktige dugnadstimer søndag 21. oktober.

 

Skole

TV-aksjonen har et fantastisk flott undervisningsopplegg for at barn og unge skal få lære om årets tematikk. Undervisningsmateriellet er gratis, gøy og viktig, og tilpasset hvert enkelt skoletrinn. 

Vi håper at kommunekomiteen bruker sine kanaler og nettverk for å nå ut, og oppfordre skolene i deres kommune til å ta i bruk det digitale undervisningsopplegget.    

Dere finner alt her: http://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2018

Synliggjøring

Som i fjor er http://blimed.no/ den store informasjonsportalen – der all informasjon finnes, ønsker man å synliggjøre seg selv og skape engasjement  – gjerne i lokale medier, og på sosiale medier. Følg gjerne og lik og del posteringer på: https://www.facebook.com/tromstvaksjonen/ Send gjerne inn bilder med en kort tekst fra et arrangement eller annet som dere ønsker vi kan poste på FB siden.

Næringsstafett

fjor ble næringslivsstafetten en suksess. Derfor håper vi at flest mulig benytter seg av Næringsstafetter. I store kommuner organiseres dette gjerne av ordfører sammen med Næringslivet – i mindre kommuner er det vanlig at ordfører ringer rundt til sine bedrifter i kommunen  – bidragene registreres på http://giverstafett.no.

 

Kommunebidrag

De av kommunene som allerede har vedtatt kommunebidrag til årets TV-aksjon kan registrere bidraget på http://giverstafett.no . Den samme linken skal brukes til å registrere bidrag fra organisasjoner, skoler og bedrifter. 

Når bidraget fra kommunen er registrert på giverstafett.no genereres automatisk en giro som sendes til ønsket e-mail adresse.

Vi trenger dere!

Vi trenger dere

Meld inn til frivillighetssentralen, eller ta kontakt med oss i komiteen om du kan bidra.

logo.png

 

Med vennlig hilsen

Formannskapet i Skånland kommune og

Laila Marie Benjaminsen

Daglig leder