Skånland velferdsfond vil 7. juli 2+17 dele ut midler fra fondet.

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke.

Søknadsfrist er 30. juni 2017.

 

Søknad sendes:

Ole Killie

Elgfaret 9

9440 EVENSKJER

 

Vennligst oppgi navn på kontaktperson, telefonnummer og søkers kontonummer.